תולעת המשפט חיפוש

פלוני נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' ד. גוטליב בית משפט שלום רמלה
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) עניין פלת"ד (ח)
תאריך פתיחה09/04/2018 תאריך סגירה16/10/2018

צדדים

תפקידשםבא/י כח
תובע 1 פלוני דורית קורץ
תובע 2 פלוני דורית קורץ
נתבע 1 הפניקס חברה לביטוח בע"מ

שחקנים חוזרים

פלוני והפניקס חברה לביטוח בע"מ 12450 תיקים
פלוני וכב' השו' ד. גוטליב 4311 תיקים
כב' השו' ד. גוטליב והפניקס חברה לביטוח בע"מ 284 תיקים
פלוני ודורית קורץ 90 תיקים
הפניקס חברה לביטוח בע"מ ודורית קורץ 6 תיקים
כב' השו' ד. גוטליב ודורית קורץ 5 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-11 ביוני 2019.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים