תולעת המשפט חיפוש

ב"ל 10855-07-19 : כהן נ' המוסד לביטוח לאומי

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' הרש' מ. ניר שלו בית משפט אזורי לעבודה נצרת
מצב סגור תוצאה התקבל/ התקבל חלקית
סוג תיק ביטוח לאומי (ב"ל) עניין ערעור על ועדה
תאריך פתיחה04/07/2019 תאריך סגירה11/12/2019

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מבקש 1 משה כהן דורית קורץ
משיב 1 המוסד לביטוח לאומי פיראס גבאלי חגי פרנקל

שחקנים חוזרים

חגי פרנקל והמוסד לביטוח לאומי 18592 תיקים
פיראס גבאלי והמוסד לביטוח לאומי 2247 תיקים
פיראס גבאלי וחגי פרנקל 1807 תיקים
כב' הרש' מ. ניר שלו וחגי פרנקל 1371 תיקים
כב' הרש' מ. ניר שלו והמוסד לביטוח לאומי 1367 תיקים
פיראס גבאלי וכב' הרש' מ. ניר שלו 270 תיקים
משה כהן והמוסד לביטוח לאומי 59 תיקים
המוסד לביטוח לאומי ודורית קורץ 13 תיקים
משה כהן וחגי פרנקל 12 תיקים
פיראס גבאלי ומשה כהן 3 תיקים
משה כהן וכב' הרש' מ. ניר שלו 3 תיקים
משה כהן ודורית קורץ 2 תיקים
פיראס גבאלי ודורית קורץ 2 תיקים
חגי פרנקל ודורית קורץ 2 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-23 במרץ 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-15 באפריל 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים