תולעת המשפט חיפוש

גמ"ר 4375-03-14 : מדינת ישראל נ' סלמה

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' הרש' נ. פראג לבוא בית משפט שלום תל אביב - יפו
מצב סגור תוצאה הרשעה
סוג תיק גרימת מוות בנהיגה רשלנית (גמ"ר)
תאריך פתיחה18/03/2014 תאריך סגירה18/06/2015

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מאשימה 1 מדינת ישראל שלמה למברגר
נאשם 1 יוסף אלי סלמה יורי ברנט

החלטות

תאריך תיאור בית משפט מס' עמודים
18/05/2014 החלטה מתאריך 18/05/14 שניתנה ע"י נועה פראג לבוא שלום ת"א 1
10/11/2014 החלטה שניתנה ע"י נועה פראג לבוא שלום ת"א 1
10/11/2014 החלטה שניתנה ע"י נועה פראג לבוא שלום ת"א 19
16/12/2015 החלטה על בקשה לקביעת מועד להשלמת טעונים בעל פה שלום ת"א 1

ישיבות

בית משפט תאריך התחלה סיום סוג גורם שיפוטי מצב
שלום ת"א 16/06/2015 08:30 09:00 השמעת גזר דין נועה פראג לבוא התקיים
שלום ת"א 09/06/2015 09:00 09:30 טיעונים לעונש - עו"ד דוויק נועה פראג לבוא התקיים
שלום ת"א 17/05/2015 09:00 09:30 טיעונים לעונש - עו"ד דוויק נועה פראג לבוא נדחה
שלום ת"א 01/04/2015 09:00 09:30 השמעת הכרעת דין נועה פראג לבוא התקיים
שלום ת"א 25/03/2015 09:00 09:30 השמעת הכרעת דין נועה פראג לבוא נדחה
שלום ת"א 18/03/2015 13:00 13:30 דיון נועה פראג לבוא התקיים
שלום ת"א 30/12/2014 09:00 09:30 הוכחות נועה פראג לבוא התקיים
שלום ת"א 10/11/2014 09:00 09:30 הוכחות נועה פראג לבוא התקיים
שלום ת"א 09/11/2014 09:00 09:30 הוכחות נועה פראג לבוא התקיים
שלום ת"א 06/11/2014 09:00 09:30 הוכחות נועה פראג לבוא התקיים
שלום ת"א 18/06/2014 08:30 09:00 הקראה נועה פראג לבוא התקיים
שלום ת"א 18/05/2014 08:30 08:36 הקראה נועה פראג לבוא לא התקיים

תיקים קשורים

מצב בית משפט שם מספר קשר
פרק 05-00001185/14 חיצוני
סגור שלום תל אביב - יפו בפ"ת 4376-03-14 אחר פסילה

שחקנים חוזרים

שלמה למברגר ומדינת ישראל 16268 תיקים
מדינת ישראל וכב' הרש' נ. פראג לבוא 11784 תיקים
מדינת ישראל ויורי ברנט 414 תיקים
שלמה למברגר וכב' הרש' נ. פראג לבוא 14 תיקים
כב' הרש' נ. פראג לבוא ויורי ברנט 6 תיקים
שלמה למברגר ויורי ברנט 5 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-5 בפברואר 2020.
החלטות, פסקי דין וישיבות הועתקו מחדש ב-13 באוגוסט 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-21 באוקטובר 2020.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים