תולעת המשפט חיפוש

המ"ש 2299-03-13 : ראובן נ' מדינת ישראל ואח'

כתובת מקוצרת:  
שופט/ת כב' השו' מ. כהן בית משפט תעבורה מחוז מרכז
מצב סגור תוצאה התקבל
סוג תיק הארכת מועד להישפט (המ"ש)
תאריך פתיחה10/03/2013 תאריך סגירה17/03/2013

צדדים

תפקידשםבא/י כח
מבקש 1 פנחס ראובן אברהם דוויק
משיב 1 מדינת ישראל לימור שאלתיאל
משיב 2 המטה הארצי / מדור פניות נהגים

תיקים קשורים

מצב בית משפט שם מספר קשר
דו"ח תעבורה 50500550822 חיצוני

שחקנים חוזרים

מדינת ישראל ולימור שאלתיאל 145582 תיקים
מדינת ישראל וכב' השו' מ. כהן 33007 תיקים
מדינת ישראל ואברהם דוויק 2521 תיקים
מדינת ישראל והמטה הארצי / מדור פניות נהגים 2045 תיקים
לימור שאלתיאל ואברהם דוויק 764 תיקים
לימור שאלתיאל וכב' השו' מ. כהן 607 תיקים
כב' השו' מ. כהן והמטה הארצי / מדור פניות נהגים 206 תיקים
לימור שאלתיאל והמטה הארצי / מדור פניות נהגים 203 תיקים
כב' השו' מ. כהן ואברהם דוויק 107 תיקים
המטה הארצי / מדור פניות נהגים ואברהם דוויק 6 תיקים

הועתק מהשרת הממשלתי ב-6 בפברואר 2020.
ישויות וקשרים חושבו בפעם האחרונה ב-27 בפברואר 2021.

בתיק זה ניתן להעתיק מחדש מסמכים וישיבות לבקשתך.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים