מדיניות פרטיות

אתר תולעת המשפט (להלן: "האתר"), אוסף מידע שאינו מזוהה באופן אישי מהסוג שדפדפני אינטרנט ושרתים עושים בהם שימוש בדרך כלל, כמו סוג הדפדפן, שפה, האתר המפנה, המועד כתובת אינטרנט וכדומה.

מטרת האיסוף היא להבין טוב יותר את המבקרים באתר. כך גם עשוי להיות שימוש בעוגיות (Cookies), שהם קבצים המאוחסנים במחשבו של המבקר ומאפשרים לבצע מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר.

באפשרות המבקר, להגדיר בדפדפן כי הוא ימנע משמירת הקבצים במחשב המבקר ובכך לחסום אפשרות מעקב זו.

האתר משתמש בגוגל אנליטיקס לאיסוף סטטיסטיקות על דפוסי הגלישה בו.

האתר כולל קישורים למקורות חיצונים ובמקרים אלה לא יהיו לאתר או מי מבעליו או מפעילו כל אחריות.

תקראו גם: אי הסרת מידע.

עודכן ביום 27/5/2019

גרסה 1.0

עודכן ביום 31/7/19

נוספה הפניה לדף אל אי מסירת מידע.

עידכון 12 בפברואר 2020: האתר עושה שימוש בריקאפצ'ה של גוגל על מנת לעקוב אחרי צפיות בתיקים על ידי הגולשים ולתזמן אותם לגירוד חוזר קרוב.

עידכון 11 במרץ 2020: תיקים שנצפים על ידי גולשים מתוזמנים לגירוד חוזר בעדיפות גבוהה.


חיפוש אודות פרטיות צור קשר יומן שינויים מפתחים